fbpx

LÄGG ANBUD PÅ BÅTVÅRDSSPECIALISTEN VÄRMDÖ AB I KONKURS INNAN DEN 15:E JUNI

Båtvårdsspecialisten Värmdö AB, 556801-7585

 

Båtvårdsspecialisten Värmdö AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit rörelse bestående huvudsakligen av varvsverksamhet och vinterförvaring samt underhåll av fritidsbåtsbåtar från förhyrd lokal på Värmdö. 

 

Konkursboet upprätthåller tills vidare viss drift med ett tiotal anställda. Tillgångarna utgörs främst av maskiner och inventarier.

 

Anbudsunderlag samt ytterligare information erhålles av advokat Nina Baecklund, e-post nina.baecklund@wistrand.se. Se även www.batvardsspecialisten.se

 

Skriftliga anbud avseende hela eller delar av verksamheten ska vara konkursförvaltare Niklas Alvestrand Körling gm konkurshandläggaren Nina Baecklund, båda Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 15 juni 2021, kl. 16.00. Anbud kan även lämnas på emailnina.baecklund@wistrand.se. Fri prövningsrätt förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar samt nedlägga driften före anbudstidens utgång.

INFO KRING KONKURSEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BÅTVÅRDSSPECIALISTEN, DET ÄR INGEN FARA FÖR DIN BÅT
 2021-07-02
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB begärde försattes i konkurs den 1 juni 2021. Niklas Alvestrand Körling på Wistrand Advokatbyrå har utsetts till konkursförvaltare. Nina Baecklund biträder konkursförvaltaren.Konkursförvaltaren arbetar för att verksamheten ska fortgå under i vart fall en övergångsperiod för att de båtar som finns hos bolaget ska kunna lämnas ut till er kunder så fort som möjligt.Konkursförvaltaren kommer att kontakta respektive kund och informera om båten kan levereras till kunden på en överenskommen plats i närområdet till konkursbolaget eller om kunden måste ombesörja hämtning själv. Om konkursboet ska sköta leverans av båten till plats i närområdet tillkommer en kostnad för kunden om 2 500 kr. Det är en kostnad som ska regleras till konkursboet (inte till konkursbolaget) i förskott och kostnaden kan inte kvittas mot eventuella fordringar som kan finnas mot konkursbolaget.För eventuella frågor som ni har i anledning av ovanstående, vänligen kontakta Nina Baecklund (Wistrand Advokatbyrå) på epost nina.baecklund@wistrand.se alt. telefon 08-50 72 00 00.Konkursboet kommer att utvärdera möjligheterna att överlåta verksamheten. Är det inte möjligt måste alla båtar ha lämnats ut/hämtats senast den 23 juni 2021.Har ni fordringar mot konkursbolaget kan ni anmäla dom genom att maila till Wistrand på adressen ovan.

Victor ”Båtvårdsspecialisten” Chamorro Karlssons ord med anledning av konkursen. 2020-07-06

  

Sedan 2007 har jag jobbat för att bygga upp ett forum där nya och erfarna båtägare skall känna sig välkomna.
Ett båtvarv där Vd, Varvschef personal alltid är serviceminded, kunden i fokus med en grundpelare att oavsett stressig högsäsong och dåligt väder alltid göra sitt bästa med kämparglöd!
 Som kund hos oss blir du vänligt bemött så att ditt båtliv skall upplevas på så bra sätt som möjligt trots dem haverier, överraskningar, motgångar och KOSTNADER som båtägande tyvärr alltid bjuder på.

Vid starten fick jag av en varvskollega läsa en artikel uppsatt på deras kontor ”ditt jobb – mitt intresse” – hans poäng var tydligt! Att ta hand om båten det gör båtägaren av intresse själv så glöm den affärsidén, kundunderlaget finns inte….
Det var där och då jag bestämde mig för att på egen hand som 20 årig enskild företagare köpa en skruttig hästrailer och liten WW caddy och utföra båtvård ute hos kund för visst måste det finnas personer som inte kan eller vill själva (sen vet jag att jag med vår utrustning ibland får upp ett lite lite bättre resultat 😛 ).
Med åren har livet hänt och jag valde att expandera min verksamhet från enmansbolag med få timanställda till att nu i slutändan vara upp till 10 anställda på fullservicevarvet i Hemmesta.
Min grundpelare har varit att  för en rimlig prislapp till kunden, se till mina anställdas välmående och samtidigt uppnå förväntat resultat av dig som båtägare.
Det jag inte var medveten om var vad som komma att krävas av mig iom omfattningen av heltidspersonal på ett båtvarv.
2019-2020 har Arbetsmiljöverket och Värmdö Kommun – helt korrekt – ställt höga krav på oss vilket inneburit investeringar i miljonbelopp på vår förhållandevis ”lilla rörelse” och jag har med alla mina tänkbara privata medel och bolagets tillsammans med fantastiska delägare försökt finansiera kraven som vi nu i december 2020 lyckligtvis uppnått.
I backspegeln hade jag självklart kunnat gjort mycket annorlunda och kanske borde jag tillämpat en rad åtgärder för att ”kringgå” dessa åtgärder som nu blev mitt fall, men då mitt hjärta säger åt mig att no Mather what följa alla regler i samhället och vara en ärlig företagare tog jag beslutet att göra mitt yttersta som alltid och tillmötesgå våra myndigheter.

Med dessa två tunga år bakom mig och en coronavåg med sjukskrivningar hos mina nyckelpersoner i fjol och i våras på bolaget, kom jag under maj månad till det faktum att jag på egenhand inte längre klarar av att kommunicera och  leverera dem tjänster ni båtägare köpt av mitt bolag under våren 2021 och rädda situationen när min personal är sjukskrivna.

Jag är otroligt ledsen för det som hänt och tänker på er som drabbas av situationen mitt bolag ställt er inför.
Siktet är inställt att jag på att på ett eller annat sätt ge tillbaka till alla er som blivit drabbade efter att stormen lagt sig, tappat pengar i vår konkurs, fått båtar sent utlevererade eller i ett skick som inte motsvarade dem förväntningar som ställts av mitt bolag.
Jag vill avslutningsvis säga att det som jag under alla år jobbat för att undvika nu är ett faktum.
Jag hoppas att detta inte är slutet för Båtvårdsspecialisten utan att det finns någon där Ute som kan förvalta det jag byggt upp på ett lönsamt sätt och ta vara på alla er som behöver min och dennes hjälp framöver.

Tack för att du tog del av mina ord ovan.
Jag är anställd av Konkursboet så länge dem vill att jag jobbar för dem och vi jobbar nu för att lämna ut båtar samt hitta en fortsättning för verksamheten.
Den närmsta tiden kommer jag högst troligt inte att kunna svara på mail och hänvisar till konkursförvaltaren.
Tack Igen